Privacy

Beveiliging van uw gegevens 

Wij treffen de benodigde maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en misbruik en ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens en ze worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren, met uitzondering van de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn om langer te bewaren. Onze beveiliging wordt regelmatig gecontroleerd en geüpdatet. 

Registratie van bezoekersgegevens

Voor interne doeleinden en statistische analyse ter verbetering van onze website en dienstverlening worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de bezoekfrequentie, IP-adressen, gemiddelde sessieduur, paginabezoek etc. geregistreerd. 

Uw rechten 

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin zijn uw rechten als betrokkene (AVG-privacyrechten) precies vastgelegd. Conform aan deze wetgeving bent u te allen tijde gerechtigd ons een overzicht te vragen van uw gegevens die door ons worden verwerkt. Desgewenst kunt u ook vragen om correctie of verwijdering van deze gegevens of ons verzoeken deze te verwijderen. Uw verzoek hiertoe dient u schriftelijk in te dienen, te ondertekenen en te vergezellen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij hier zo spoedig mogelijk aan voldoen.

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  Kijk voor een compleet overzicht van uw rechten conform AVG op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Het delen van uw gegevens met derden

Wij delen uw persoonlijke gegevens uitsluitend met partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestellingen, zoals ons externe magazijn en PostNL. Deze partijen zijn verplicht de  vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor u en ons uit te voeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Cookies

Babassu Brands maakt gebruik van cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en de dienstverlening te optimaliseren. U kunt zelf uw browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies tijdens het bezoek onze webshop wel, niet of gedeeltelijk toestaat. Hieronder een overzicht van de verschillende cookies die wij (kunnen) gebruiken.

Functionele cookies 
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, zoals cookies die nodig zijn om in te loggen in uw account en voor het onthouden van uw instellingen en voorkeuren.  

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief of per e-mail informeren wij u over nieuwe merken, producten en ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Wilt u deze informatie niet meer van ons ontvangen, dan kunt u het ons laten weten en zullen wij u uit de mailinglijst verwijderen. Wij delen deze malinglijst niet met derden. 

Links naar derden 

Via onze website kunt u worden doorverwezen naar andere websites (via hyperlinks). Deze websites opereren geheel onafhankelijk van Babassu Brands. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die u daar verkrijgt of aantreft. Ook kunt u op sommige pagina’s YouTube-video’s vinden die niet op onze website worden gehost. YouTube en vergelijkbare websites maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met deze cookies en uw persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacy-beleid van deze partijen. 

Als wij u via onze website uitnodigen om pagina’s te promoten of delen via sociale media als Instagram wordt u doorverwezen naar deze kanalen en zullen zij een cookie plaatsen om te onthouden dat u bent ingelogd zodat u niet iedere keer opnieuw moet inloggen om iets te delen. In de privacyverklaring van Instagram kunt u lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen. 

Wijzigingen Privacy Policy

Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van onze Privacy Policy. Indien wij wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en/of onze Privacy Policy aanpassen, dan zullen wij  u hierover per e-mail informeren. U kunt dan schriftelijk of per e-mail bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens de aangepaste Privacy Policy.

Heeft u nog vragen over onze Privacy Policy, neem dan contact met ons op via orders@babassubrands.com